ebony

Taken on 09/13/2020
schwarz mit glänzendem Fell